Các Giống Mắc Ca

Giống Macadamia Tetraphylla (Mắc Ca Bốn Lá)

Cây Mắc ca bốn lá hay còn gọi là Mắc ca mép lá răng cưa, Mắc ca lá gai, Mắc

Giống Macadamia Ternifolia (Mắc Ca Ba Lá)

Cây Mắc ca ba lá (danh pháp khoa học: Macadamia ternifolia) là một loài thực vật có hoa trong họ

Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

Virotia neurophylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) P. H. Weston

Giống Macadamia Integrifolia (Mắc Ca Lá Nhẵn)

Mắc ca lá nhẵn hay Mắc ca vỏ láng có danh pháp khoa học Macadamia integrifolia, là một loài thực

Giống Macadamia Francii (Mắc Ca Virotia Francii)

Macadamia francii là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) Sleumer miêu tả