Văn Bản

Văn bản Quyết định v/v công nhận giống tiến bộ kỹ thuật số 2040 /QĐ-BNN-TCLN

Quyết định v/v công nhận giống tiến bộ kỹ thuật số 2040 /QĐ-BNN-TCLN . Các giống mới được công nhận

Văn bản Quyết định v/v công nhận giống tiến bộ kỹ thuật số 2039 /QĐ-BNN-TCLN

Ngày 1/9/2011 Bộ NN&PTNT đẫ công nhận thêm 5 giống Mắc ca mới là giống tiến bộ KHKT ( 482

Nghị định 210/2013/NĐ-CP – Hỗ trợ các Doanh nghiệp đầu tư trồng cây Mắc ca

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-