đầu tư

Mắc-ca Việt Nam và câu chuyện của những “bác nông dân gàn”

Mắc-ca Việt Nam và những “bác nông dân gàn”

Họ đến với cây mắc-ca một cách tình cờ, từng bị xem là “gàn”, có chút liều nữa… Theo GS.

Việt Nam tham gia cuộc đua thành tích 200.000 tấn mắc ca

Sẽ mở rộng diện tích lên tới cả trăm ngàn ha để trồng cây mắc ca – đang được tung