Ngân hàng

Việt Nam tham gia cuộc đua thành tích 200.000 tấn mắc ca

Sẽ mở rộng diện tích lên tới cả trăm ngàn ha để trồng cây mắc ca – đang được tung