Văn bản Quyết định v/v công nhận giống tiến bộ kỹ thuật số 2039 /QĐ-BNN-TCLN

Ngày 1/9/2011 Bộ NN&PTNT đẫ công nhận thêm 5 giống Mắc ca mới là giống tiến bộ KHKT ( 482 – 741 – 800 – 900 – 695 )

 

1(4)

2(3)

cong nhan giong mac ca

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>